Admitere

1. FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI SIBIU

Organizează concurs de admitere la specializarea – geografia turismului,pe baza aprecierii mediei generale a examenului de bacalaureat.

Admiterea la specializările de master – turism şi dezvoltare regională, turism rural şi calitatea mediului înconjurător, se face pe baza aprecierii mediei de licenţă.

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA FACULTATE ŞI MASTERAT:

Etapa 1: Sesiunea IULIE 2016

Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

 01.06. – 01.08.2016

Afisarea candidatilor admisi                                    

 02.08.2016

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro
sau
-partial, dar nu mai putin de 100 de euro
                     

 02.08.-16.08.2016

Afisarea rezultatelor finale                                       

 17.08.2016

Etapa 2: Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

 02.08. – 29.09.2016

Afisarea candidatilor admisi                                    

 30.09.2016

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro
sau
-partial, dar nu mai putin de 100 de euro
                          

 30.09. -07.10.2016

Afisarea rezultatelor finale                                       

 07.10.2016

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATE:

–       Cerere-tip de înscriere;

–       Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

–       Foaia matricolă în copie legalizată;

–       Copie legalizată după certificatul de naştere;

–       Copie xerox după cartea de identitate;

–       Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

–       Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;

–       Patru fotografii tip buletin;

–       Chitanţa care sa ateste plata taxei de înscriere;

–       Dosar plic.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA MASTERAT:

–       Cerere-tip de înscriere;

–       Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

–       Diploma de licenţă – original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul celor care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi sau se înscriu la un program de studii universitare de masterat;

–       Suplimentul la diplomă în copie legalizată;

–       Copie legalizată după certificatul de naştere;

–       Copie xerox după cartea de identitate;

–       Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

–       Adeverinţă medicală tip, de la medicul de familie;

–       Patru fotografii tip buletin;

–       Chitanţa care sa ateste plata taxei de înscriere;

–       Dosar plic

 

Taxa de înscriere la facultate şi master: 100 RON – nerestituibili.

Articole recente