Beneficii

Beneficiile şi perspectivele studenţilor noştri

Prin profilul şi conţinutul său, Facultatea de Geografia Turismului Sibiu, asigură un învăţământ alternativ, complementar şi concurent faţă de învăţământul universitar de stat, fiind prima facultate acreditată cu această specializare, prin Legea nr. 238/2002, reuşind să-şi definească un loc cert în sistemul de învăţământ superior.

Facultatea de Geografia Turismului Sibiu are drept misiune formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul ştiinţelor geografice şi a turismului. În acest mod, absolvenţii facultăţii beneficiază de o mai mare mobilitate în condiţiile economiei de piaţă funcţionale şi ale intregrării depline şi reale, pe termen lung în Uniunea Europeană, printr-o orientare corespunzătoare a pregătirii lor. Aceştia sunt angajaţi în învăţământ, în cadrul societăţilor cu activitate în turism, în cadrul staţiilor de hidrologie şi meteorologie etc.

Îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor materiale şi de informare oferite studenţilor şi personalului didactic, prin elaborarea şi actualizarea de tratate, cursuri, manuale, caiete de lucrări, dotarea laboratoarelor catedrelor cu mijloace moderne de asistare a procesului didactic (calculatoare, mijloace audio-vizuale), continuarea dotării bibliotecii cu lucrări de specialitate fundamentale, sunt premise absolut necesare ale reuşitei procesului educaţional.

Facultatea de Geografia Turismului Sibiu, str. Academician Simion Mehedinţi nr. 5-7, oferă posibilitatea viitorilor absolvenţi de a opta pentru activitatea concretă pe care doresc să o desfăşoare în viitor. O opţiune specială a absolvenţilor o constitue turismul intern şi internaţional, programele analitice şi planul de învăţământ fiind garanţia pregătirii riguroase în acest sens.

Indiferent de locul în care vor lucra, viitorii noştri absolvenţi, vor avea un bagaj de cunoştinţe temeinice în domeniul ştiinţelor geografice si turismului, al celor de specialitate complementare, incluse într-o succesiune logică în planurile anuale de învăţământ, moderne prin structura şi conţinutul lor. Acestea sunt aliniate la sistemul învăţământului superior din ţara noastră, la orientările de bază formulate la Bologna şi Lisabona.

Articole recente