Avantaje

Apreciaţi-vă avantajele în timp util

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” este acreditată ca Centru de Testare din partea ECDL România S.A., sub jurisdicţia Consiliului European al Societăţilor Informatice Profesionale (CEPIS), cea mai importantă asociaţie europeană de IT&C. Începând cu data de 4 aprilie 2005, universitatea organizează cursuri de pregătire pentru toate cele 7 module cuprinse în programul ECDL, complet, precum şi susţinerea examenelor în vederea obţinerii Permisului European de Utilizare a Computerului. Permisul European de Utilizare a Computerului (ECDL – European Computer Driving License) este documentul standard pentru calificarea de bază în folosirea computerelor, recunoscut la nivel internaţional. Permisul ECDL obţinut în România este valabil în peste 135 de ţări.

Conform ordinului semnat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului absolvenţii de învăţământ superior vor primi Suplimentul la Diplomă odată cu diploma de studii universitare. Acesta este redactat bilingv, atât în limba română, cât şi în limba engleză şi poate fi de ajutor absolvenţilor la angajarea în România sau în străinătate.

Facultatea de Geografia Turismului Sibiu promovează cu competenţă cercetarea ştiinţifică fundamentală şi contractuală. În România există 41 centre de cercetare de excelenţă. Printre acestea figurează şi Centrul de Cercetări Economice al Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. Pentru prima dată există în ţară un centru de cercetare de excelenţă, care aparţine unei universităţi particulare, respectiv Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”.

Articole recente