Geo-Carpathica 2002

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE SENATULUI

Prof.univ. dr. Momcilo LUBURICI

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI Director fondator: Prof. univ.dr.Ion VELCEA

COLEGIU DE REDACŢIE:

Director: Prof.univ.dr. Valeria Amelia VELCEA

Membri: Prof.univ.dr. Ion VELCEA
Prof.univ.dr.Octavia BOGDAN Prof.univ.dr.Alexandru GRAD Conf.univ.dr. Sorina VLAD

Secretari de redacţie:
Conf. univ.dr. Rodica CIOBANU
Lect. univ.drd. Marioara COJOCARIU-COSTEA
Asist.univ.drd. Ioana CONTOR

Tehnoredactare computerizată: Mariana FIRU

în acest volum se află comunicările ştiinţifice prezentate la sesiunea jubiliară a facultăţii noastre prilejuită de împlinirea unui deceniu de funcţionare, care a avut loc în mai 2001 şi a fost intitulată „Geoturismul în mileniul III”. Responsabilitatea asupra conţinutului lucrărilor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1582-4950

SIBIU, 2002

ANUL II 2002

 

GEO-CARPATHICA
 

 

SUMAR-CONTENTS – SOMMAIRE

Ion VELCEA, Argument

I. STUDII / STUDIES / ETUDES

Ion VELCEA, Mobilitatea teritorială a populaţiei din România, în a doua jumătate a secolului XX Valcria Amelia VELCEA, Originalitatea geografică a Depresiunii Sibiu
Minai lelenicz, Unele caracteristici ale reliefului din insula Sardinia
Jean Claude PAGEOT, Influence de la Geographie Physique sur le developpement des sites touristiques au Canada Lucian BADEA, Axa geografică transcarpatică a Oltului
Oclavia BOGDAN, Potenţialul termic al judeţului Sibiu premisă pentru dezvoltarea activităţilor turistice
Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE, Intercondiţionări reciproce climă-arhitectură pe teritoriul României
Mircea BUZA, Originea toponimiei majore a Judeţului Sibiu în scopul utilizării corecte în activităţile turistice
Adrian CIOACĂ, Elena NICULESCU, Premise geografice în vederea dezvoltării unui turism ecologic în Munţii Persani Mihaela DINU, Potenţialul turistic natural şi limitele amenajării spaţiului rural din Subcarpăţii Vâlcii
Rodica CIOBANU, Valorificarea turistică a rezervaţiilor paleontologice
Marioara COJOCARIU – COSTEA, Peisajul geografic, suport al dezvoltării turismului în bazinul carpatic al Sebeşului

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

Martin OLARU, Strategii de dezvoltare a turismului în Banat 137
Monica Paula FLITĂR, Luigi DUMITRESCU, Consideraţii privind comportamentul consumatorului de servicii turistice 145
Virginia GHERASIM, Prospectarea efectelor sociale şi ecologice ale turismului 151
Roxana Giuşcă, Cercetarea geomorfologică – suport al dezvoltării turismului. Aplicaţiile proceselor şi lanţurilor Markov în Geomorfologie 157

III. NOTE /NOTES

Valeria VELCEA, Câteva însemnări asupra creaţiei profesorului univ. dr. doc. GRIGORE POSEA consemnate în lucrarea
“Geomorfologia României” 163
Virginia GHERASIM, Traian CRĂCEA, Conexiuni geografice în zonele de contact ale Depresiunii Sibiului 167
Ioana CONTOR, Valenţe balneoturistice ale reliefului dezvoltat pe masivele de sare din Depresiunea Transilvaniei 176
Nicolac PLEŞIA, Premise ale implementării şi dezvoltării agroturismului în comuna Tumu Roşu 185
Sanda COSTEA, Unele corelaţii geografice în Depresiunea Sibiului 191
Dana MILIONEAN, Confluenţa râurilor Olt- Cibin- Sadu- Hârtibaciu elemente de risc geomorfologic 197

IV. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

Ion Băcănaru, Ion Velcea, Zona şi mediul geografic. Implicaţii în dinamica societăţii contemporane, Editura Universităţii “Lucian
Blaga”, 2003, Sibiu (Cristian BRAGHINĂ) 204
Valeria Amelia Velcea, Geografia Fizică a României, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2001, Sibiu (Octavia BOGDAN) 205
(Gianfranco Battisti (coordonator), O planetă divizată. Contribuţii la geogrqfia popoarelor şi a graniţelor, Departamentul de Ştiinţe Geografice şi Istorice, Universitatea din Trieste, Seria Geografie,2002
(Marioara COSTEA-COJOCARIU) 208

Nicolae Anastasiu, Dan Grigorescu, Vasile Mutihac, Gheorghe C. Popescu, Dicţionar de geologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998 (Rodica CIOBANU)…………….210
Anton Năstase, Gabriela Osaci-Costache, Topografie. (Cartografie, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2001 (Traian CRĂCEA)………………………………………..211
Mircea Buza, Toponimie geografică românească. Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2002 (Nicolae PLEŞIA)…212
Marioara Cojocariu-Costea, Bazele Teoretice ale Geografei, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2002 (Ioana CONTOR)…………………………213
Vlad Codrea, Rinoceri şi tapiri terţiari din România, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000 (Rodica CIOBANU)…………………214

 

Articole recente