Geo-Carpathica 2003

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE SENATULUI Prof.univ.dr. Momcilo LUBURICI

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI Director fondator: Prof.univ.dr.lon VELCEA

COLEGIU DE REDACŢIE:

Director: Prof.univ.dr. Valeria Amelia VELCEA

Membri: Prof.univ.dr. Ion VELCEA
Prof.univ.dr.Octavia BOGDAN Prof.univ.dr.Alexandru GRAD Conf.univ.dr. Sorina VLAD

Secretari de redacţie:
Conf. univ.dr.Rodica CIOBANU
Lector univ.drd. Marioara COJOCARIU-COSTEA
Asist.univ.drd.Ioana CONTOR

în acest volum se află comunicările ştiinţifice prezentate la sesiunea jubiliară a facultăţii noastre prilejuită de împlinirea unui deceniu de funcţionare, care a avut loc în mai 2001 şi a fost intitulată „Geoturismul în mileniul III”. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1582-4950
SIBIU, 2003

Anul III 2003

 

GEO-CARPATHICA
 

 

SUMAR – CONTENTS -SOMMAIRE

Valeria VELCEA, O succintă argumentare

I. STUDII

Valeria Amelia VELCEA. Mediul ambiant şi perspectiva dezvoltării durabile a turismului. O abordare geografică 11 Marc CHESNEL, Singularite du tourisme rural en arriere du littoral Charentais Sorina VLAD, Unele repere care definesc vocaţia turistică pe meleagurile sibiene Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC, Favorabilitatea pentru turism a condiţiilor climatice din Judeţul Sibiu Nicolae ILINCA, Particularităţi teritoriale ale aşezărilor din Judeţul Sibiu
Martin OLARU, Costela IORDACHE, Tipologia habitatului rural din defileul Dunării după potenţialul turistic (sector Baziaş – Eşelniţa)
Marioara COJOCARIU-COSTEA, Aspecte morfografice ale Bazinului Sebeşului 56
Rodica CIOBANU, Consideraţii asupra dezvoltării turismului în arealul Turnu Roşu
Virginia GHERASIM, Modalitatea de elaborare a unui plan de marketing pentru promovarea turismului în Judeţul Sibiu
Ioana CONTOR, influenţa factorilor antropici asupra reliefului dezvoltat pe sare din Bazinul mijlociu al Mureşului
Adrian BALTĂLUNGĂ, Daniela DUMITRESCU,
Dinamica turismului internaţional după 1990 şi perspective pentru secolul XXI

Mircea VOICULESCU, Impactul antropic asupra mediului prin practicile turistice în Masivul Făgăraş

 

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS
Teodor TODERAŞ, Baza de date cartografice. Structură modernă de înregistrare şi gestionare a datelor geoturistice …. 119
Sorin BORZA, Consideraţii privind iniţierea în folosirea produsului GIS, ARCV1EW
Roxana GIUŞCĂ, Ioana CONTOR, Importanţa utilizării internetului în turism 138
Traian CRĂCEA, Utilizarea sistemelor informaţionale geografice în realizarea hărţilor tematice 141

 

III. NOTE /NOTES

 

Octavia BOGDAN, Oferta meteorologică universitară Vasile LOGHIN, Turismul în Alpi: tradiţie şi actualitate 167
Marioara COJOCARIU – COSTEA, Ioana CONTOR, Participări româneşti la manifestări geografice internaţionale. Aspecte ale colaborării româno-italiene în domeniul geografiei Virginia GHERASIM, Din activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească 180

Mircea BUZA, Traseul aplicaţiei tematice Sibiu-Răşinari- Păltiniş-Gura Râului-Orlat-Cristian-Sibiu Atena Victoria BOGDAN, O emblemă a Bărăganului:Muzeul Agriculturii din România

 

IV. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

 

Mihai lelenicz, Geografie generală. Geografie fizică, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, 2001, Bucureşti (Marioara COJOCARIU-COSTEA)
Ion Marin, Mihai Ielenicz, Marian Marin, Adrian Tişcovschi, Europa. Enciclopedie geografică, Editura Corint, 2002, Bucureşti (Roxana GIUŞCĂ)
Mihaela Dinu, Geografia Turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002, Bucureşti (Sanda COSTEA) ………………….. 196

Mircea Stroia, Mircea Buza, Mic îndreptar turistic. Sebeş, Editura Buna Vestire, 2002, Blaj (Virginia GHERASIM)

Vasile Loghin, Elemente de Geografie fizică, Editura Sfinx,  Târgovişte (Rodica CIOBANU) 198
Sorina Vlad, Radu Săgeată, Sorin Geacu, Geografi Români, Editura Semne, 2000, Bucureşti (Marioara COJOCARIU – COSTEA)
Lucian Badea, Gheorghe Niculescu, Sorin Roată, Mircea Buza, Maria Sandu, Unităţile de relief ale României, I, Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, Ars Docendi, Bucureşti, 2001 (Ion POPESCU – ARGEŞEL) xxx, Sinteze de geografie generală şi regională, vol.l,Editura “Lucian Blaga”, Sibiu, 2003
(MonicaCHIŢESCU)

 

 

Articole recente