Geo-Carpathica 2012

ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE

DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

REVISTA GEOGRAFICĂ

GEO – Carpathica


SIBIU
2012

ANUL XI, NR. 12

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

RECTORUL UNIVERSITĂŢII

Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU

 

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

 

Director fondator al revistei: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof. univ. dr. Ion VELCEA
Redactor responsabil adjunct: Prof. univ. dr. Octavia BOGDAN
Membrii: Prof. univ. dr. Pompei COCEAN (România)
Prof. univ. dr. George White (Statele Unite ale Americii)
Prof. univ. dr. Pio NODARI (Italia)
Prof. dr. Marc CHESNEL (Franţa)
Prof. dr. Lucian BADEA (România)
Prof. univ. dr. Carlo BRUSA (Italia)
Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Germania)
Prof. univ. dr. Sebastian LENTZ (Germania)
Prof. univ. dr. Nicolae POPA (România)
Conf. univ. dr. Radu SĂGEATĂ (România)

Secretar de redacţie: Asist. univ. dr. Damaris PLEŞIA
Traduceri în limbi străine: Lect. univ. dr. Daniela IRIMIE
Asist. univ. drd. Alina NEGOESCU
Asist. univ. dr. Claudia BUCURA
Culegere şi tehnoredactare computerizată: Damaris PLEŞIA
Mariana FIRU

Revistă acreditată CNCSIS
Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.
ISSN 1582 – 4950

Editura Universităţii „Lucian Blaga”
SIBIU, 2012
Lista autorilor
Ion VELCEA Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
(Director fondator)

Daniela IRIMIE Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Octavia BOGDAN Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu;
Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti
Nicolae RUSAN Centrul Meteorologic Transilvania-Sud, Sibiu
Radu SĂGEATĂ Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu;
Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti
Janet GRITZNER South Dakota State University, USA
James SAMPSON South Dakota State University, USA
Traian CRĂCEA Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Teodor TODERAŞ Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Suzanne COTILLON South Dakota State University, USA
Damaris PLEŞIA Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Alina NEGOESCU Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Kim JOHNSON South Dakota State University, USA
Alin PASOL Centrul Meteorologic Transilvania-Sud, Sibiu
Ioana CÂMPEAN Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Maria BUD Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Claudia BUCURA Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Virginia GHERASIM Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Nicolae DAMIAN Facultatea de Psihologie, Pedagogie şi Ştiinţele Educaţiei, Focşani
Trisha JACKSON South Dakota State University, USA
Danielle GUTHRIE South Dakota State University, USA
Lucian BADEA Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti

Anul XII 2012

GEO-CARPATHICA
12

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

 

PREFAŢĂ (Prof. univ. dr. Ion VELCEA) 9

I. STUDII / STUDIES / ÉTUDES

Ion VELCEA – Les Carpates Roumaines et le Plateau Intracarpatique – l’espace rural et le développement régional (Romanian Carpathians and the Intracarpathian Plateau – rural area and regional development) 15

Ion VELCEA, Daniela IRIMIE – Dezvoltarea urbană durabilă a municipiului Sibiu (Sustainable urban development of Sibiu Municipality) 37

Octavia BOGDAN, Nicolae RUSAN – Orajele din perioada rece a anului caracteristice sectorului sudic al Depresiunii Transilvaniei (Thunderstorms in the cold period of the year specific to the southern sector of the Transylvanian Depression) 61

Radu SĂGEATĂ – Indicatori de cuantificare a calităţii vieţii urbane. Discrepanţe geografice (Quantifyng indicators of urban life quality. Geographical disparities) 79

Janet GRITZNER, James SAMPSON – Trend and Hotspot Analyses of Disease in South Dakota and the United States (Analiza la fața locului și tendințele bolii în South Dakota și Statele Unite) 91

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

Traian CRACEA – Depresiunea Sibiului. Componenta geomorfologică a peisajului reflectată în documentele cartografice (Sibiu Depression. The geomorphologic component of landscape reflected in cartographic documents) 99

Teodor TODERAŞ – Prelucrarea stereoscopică a imaginilor digitale aeriene în actualizarea hărţilor turistice (Stereoscopic processing of digital aerial images in updating of the touristic maps) 109

Suzanne COTILLON – The historical Geography of tourism in the Black Hills of South Dakota (Geografia istorică a turismului din Black Hills, South Dakota) 117

III. NOTE / NOTES

Damaris PLEŞIA – Consideraţii toponimice asupra Depresiunii Apoldului (Toponymic considerations on Apold Depression) 137

Alina NEGOESCU – Tourism marketing (Marketing turistic) 145

Kim JOHNSON – Agriculture vs. Education: The Assimilation of the Klamath, 1867-1876 (Agricutură vs. Educație: Asimilarea Klamath-ului, 1867-1876) 151

Alin PASOL, Ioana CÂMPEAN – Procesele convective din Munţii Cindrel cu efect asupra fenomenelor de risc meteo-hidrologice din Sibiu (Convective processes from Cindrel Mountains affecting the risks of weather occurences in Sibiu) 161

Maria BUD – Strategiile şi politicile de mediu privind protejarea şi conservarea monumentelor naturale şi antropice din Răşinari (Strategies and environment policies regarding the protection and conservation of the natural and anthropic monuments of Răşinari) 171

Claudia BUCURA – Elemente cultural-istorice ale oraşului Alba Iulia, cetate din inima Transilvaniei (Cultural – Historical Elements of the Town of Alba Iulia, Citadel in the Heart of Transylvania) 187

IV. DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Virginia GHERASIM – Scurtă prezentare a incursiunii în paradigma universului geografic american 201

Nicolae DAMIAN – Gaudi – coordonate în geografia culturală a Barcelonei 207
V. DISCUŢII / DISCUSSIONS

Trisha JACKSON – A more resilient food system: An American’s perspective on the Romanian food system (Un sistem alimentar mai rezistent: perspectiva americană asupra sitemului alimentar românesc) 213

Danielle GUTHRIE – EU Membership and The Death of Turkishness (Aparteneța EU și sfârșitul identității turce) 219

VI. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE

Lucian BADEA – La comemorarea Magistrului 227

Traian CRĂCEA – Delegația Universității Dakota de Sud în România 231

Virginia GHERASIM – 12-th International Multidisciplinarity Scientific Geoconference SGEM 2012 235

VII. TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN 2012 / DEFFENDED DOCTORAL THESIS IN 2012

Claudia BUCURA – Revista Satirică Gura Satului şi ilustraţiile sale 239

VIII. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

Lucian BADEA (2012), Drumeţie şi cercetare cu profesorul Ion Conea, Edit. Univ. Craiova, (Octavia BOGDAN) 245

Virginia GHERASIM (2011), Prospectarea potenţialului turistic al Culoarului turismogen Sibiu-Făgăraş, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, (Octavia BOGDAN) 249

Octavia BOGDAN (2012), O viață pentru o idee, Edit. Universitară, București, (Virginia GHERASIM) 253

Mihaela SIMA (2001), Mineritul şi poluarea râurilor din Munţii Metaliferi. Aplicaţii în bazinele hidrografice ale Crişului Alb şi Certejului, Edit. Academiei, Bucureşti, (Octavia BOGDAN) 258

Gabriel MUTIHAC (2012), Munceii Olăneştilor. Evoluţia şi caracterele geomorfologice, Edit. Ars Docendi, Bucureşti (Damaris PLEŞIA) 263

Articole recente