Geo-Carpathica

Acţiunea de editare a revistei GEO-CARPATHICA s-a declanşat în anul 2000, când a apărut primul număr al revistei în Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. Revista se află în prezent la al 12-lea număr, având o frecvenţă anuală de apariţie.

În paginile ei, revista inserează rezultatele cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional, în domeniul geografiei, atât sub raport teoretic cât şi practic aplicativ.

Aşa cum rezultă din conţinutul revistei (nr. 1-12) semnificative sunt studiile şi comunicările ştiinţifice care vizează evaluările cantitative şi calitative ale factorilor de mediu, modificările peisajului geografic, dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic rural şi urban, probleme de calitate şi monitoring al mediului, de utilizare şi de reconversie a destinaţiilor spaţiului geografic şi promovarea turismului ca activitate prioritară în dezvoltarea economică durabilă.

Revista GEO-CARPATHICA este mesagerul peste hotare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare efectuată de Facultatea de Geografia Turismului. Astfel, acordul cultural-ştiinţific încheiat cu Universitatea din Trieste şi organizarea a 11 colocvii internaţionale, precum şi participarea la colocviile româno-britanice tadesfăşurate la Bucureşti şi Liverpool şi româno-canadiene desfăşurate la Sibiu şi Ottawa sunt o recunoaştere a acestei activităţi, ocazii cu care s-au schimbat informaţii ştiinţifice, s-au căpătat noi experienţe în cercetare şi în procesul de învăţământ şi s-au făcut schimburi de publicaţii.

 

  GEO-CARPATHICA – 2000 GEO-CARPATHICA – 2002
GEO-CARPATHICA – 2003   GEO-CARPATHICA – 2004
  GEO-CARPATHICA – 2005   GEO-CARPATHICA – 2006
 
GEO-CARPATHICA – 2007
 
GEO-CARPATHICA – 2008
  GEO-CARPATHICA – 2009   GEO-CARPATHICA – 2010
GEO-CARPATHICA – 2011 GEO-CARPATHICA – 2012
GEO-CARPATHICA – 2013 Coperta Geo-Carpathica 14 GEO-CARPATHICA – 2014
Coperta Geo-Carpathica 15 GEO-CARPATHICA – 2015 Coperta Geo-Carpathica 14 GEO-CARPATHICA – 2016

Articole recente