Recomandari pentru autori

Articolele trimise pentru publicat vor avea un număr par de pagini. Figurile vor fi realizate clar, astfel încât să fie lizibile la printarea alb-negru.

Pagina va fi setată la 2.5 cm stânga, dreapta, sus, jos. Antet 1.2 cm, Subsol 1.2 cm.

Textul propriu-zis va fi scris cu font Times New Roman, mărime 12, la 1 rând. Titlul articolului va avea mărimea 14, majuscule, centrat.

Autor/i: Italic 12, centrat, Prenume, Nume – numai numele se scrie cu majuscule (instituția de care aparține se scrie ca notă de subsol).

Rezumat: Times New Roman, 10; Aliniat stânga 1.5 cm interior pagină, într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană). Titlul articolului în limba de redactare a rezumatului va apărea cu italic și bold. În cazul în care articolul este scris într-o limbă străină, rezumatul se va redacta în limba română.

Cuvintele cheie (5 – 7 cuvinte) vor fi redactate în limba în care este scris articolul și respectă caracteristicile de tehnoredactare ale rezumatului.

Între titlul articolului, autor/i, rezumat, cuvinte cheie, textul propriu-zis al articolului se inserează un spațiu de 12.

Textul propriu-zis al articolului va fi scris font Times New Roman, 12, 1 rând, aliniat paragraf 1.5 cm. Subtitlurile de ordinul 1 vor fi scrise cu majuscule, bold, 12, centrat. Cele de ordinul 2, vor fi redactate cu majuscule, bold, italic, 12, centrat. Cele de ordinul 3 se redactează cu text normal, bold, italic, 12, centrat.

Titlul tabelelor este redactat în partea de sus a acestuia, centrat, italic, 12, iar sursa în stânga, jos, cu italic, 12. Tabelele vor fi numerotate: Tab. 1, Tab. 2…… etc.

Titlul figurilor se redactează sub figură, centrat, italic, 12. Vor fi numerotate: Fig. 1;        Fig. 2….. etc.

Figurile și tabelele se amplasează în text, centrat, după paragraful în care au fost menționate.

Notele de subsol se redactează cu Times New Roman, 10, aliniat stânga-dreapta.

Referințele bibliografice se redactează în ordinea alfabetică a autorilor, cu text Times New Roman, 12, după modelul de mai jos:

Bogdan, Octavia, Marinică, I. (2007), Hazarde meteo-climatice din zona temperată geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la România, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu.

Citările în text – pentru lucrări se redactează titlul cu italic, urmat de anul apariției lucrării și numărul de pagină, totul în paranteză; în cazul autorilor, se citează numele, anul apariției lucrării și pagina.

Articole recente