Taxe de studii

Taxa anuală universitarăFacultatea de Geografia Turismului –este echivalentul în lei a 350 Euro şi se achită în 3 rate:

 

  • 150 Euro până la 15.10.2015;
  • 100 Euro până la 15.01.2016;
  • 100 Euro până la 01.03.2016.

 

Taxa anuală universitarăFacultatea de Geografia Turismului – Master, este echivalentul în lei a 200 Euro/semestru şi se achită obligatoriu la începutul fiecărui semestru.

 

Taxa pentru susţinerea examenului de licenţă – 1000 RON.

Taxa pentru susţinerea lucrării de disertaţie –  150 Euro.

 

FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR

 

Studenţii care achită integral taxa anuală până la data de 15 Octombrie 2015 pentru anul universitar 2015/2016 beneficiază de o reducere de 5%.

Se acordă o reducere de 10% din taxa anuală pentru studenţii care provin din aceeaşi familie (soţ-soţie, fraţi, surori).

Articole recente